Πρόληψη του καρκίνου

18. 01. 19
posted by: Τραφαλής Δημήτριος
Εμφανίσεις: 303

   Η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή;
υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο καρκίνος έχει μια γενετική συνιστώσα, η οποία δεν μπορεί να προληφθεί, όμως βασιζόμενοι στην επιστημονική έρευνα μπορούμε να

ακολουθήσουμε διάφορες προτάσεις για να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης του η ακόμα και να τον αποφύγουμε (εμβολιασμός, αλλαγή τρόπου ζωής, διακοπή καπνίσματος κ.α.)
    Η διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο είναι σημαντική όχι μόνο για την μετέπειτα εξέλιξή του αλλά και για την εξάλειψη εμφάνισης των συμπτωμάτων, δεν πρέπει να αγνοούμε τα συμπτώματα του καρκίνου η τα προκαρκινικά συμπτώματα από φόβο για το τι θα αντιμετωπίσουμε η από άγνοια.
    Οι προληπτικές εξετάσεις πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων, η ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση από τον ασθενή καθώς και η διάγνωση του προβλήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Χειρουργική αφαίρεση όγκου

Η εγχείρηση είναι ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης των όγκων του καρκίνου, ο σκοπός της κάθε επέμβασης μπορεί να είναι για την εξακρίβωση της καλοήθειας η κακοήθειας του όγκου, την αφαίρεση του, την διερεύνηση της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων σε[...]

Δείκτες Νεοπλασίας

   Οι δείκτες νεοπλασίας είναι εξετάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου και γίνονται κατόπιν υπόδειξης του γιατρού για τον προληπτικό έλεγχο όταν συντρέχουν λόγοι αυξημένου κινδύνου [...]