Ακτινοθεραπεία

18. 01. 19
posted by: Τραφαλής Δημήτριος
Εμφανίσεις: 271

   Η ακτινοθεραπεία είναι επιλέξιμη θεραπεία για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με χρήση ακτινών Χ ράδιο, κατά την οποία χρησιμοποιούμε ιοντίζουσα ακτινοβολία για την θανάτωση των καρκινικών κυττάρων η και την μείωση του μεγέθους του όγκου.
    Με την χρήση της ακτινοβόλησης προκαλείτε βλάβη του γενετικού υλικού του κυττάρου και ως αποτέλεσμα καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη και διαίρεση του περαιτέρω.

   Συνήθως η ακτινοθεραπεία χορηγείτε μία φορά την ημέρα και διαρκεί 4-8 εβδομάδες, λειτουργεί σαν μοναδική θεραπεία η σαν επικουρική με κάποια άλλη μέθοδο.
    Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείτε πριν την εγχείρηση για να συρρικνώσει έναν όγκο και να διευκολύνει την επέμβαση, μετεγχειρητικά για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που έχουν απομείνει από την επέμβαση η στοχευμένα σαν μοναδική θεραπεία σε κάποιους τύπους καρκίνων.
    Σαν μέθοδος θεραπείας δημιουργεί λιγότερες παραμορφώσεις από μία χειρουργική επέμβαση χωρίς όμως να αποκλείει τις παρενέργειες, η έκταση και ένταση των οποίων εξαρτάτε από το σημείο εφαρμογής και την ποσότητα της ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθεί.

Πρόληψη του καρκίνου

   Η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή; υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο καρκίνος έχει μια γενετική συνιστώσα, η οποία δεν μπορεί να προληφθεί, όμως βασιζόμενοι στην επιστημονική έρευνα μπορούμε να ακολουθήσουμε διάφορες προτάσεις για να[...]

Δείκτες Νεοπλασίας

   Οι δείκτες νεοπλασίας είναι εξετάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου και γίνονται κατόπιν υπόδειξης του γιατρού για τον προληπτικό έλεγχο όταν συντρέχουν λόγοι αυξημένου κινδύνου [...]